Hoppa till huvudinnehåll

Datatjänster

Datatjänsterna betjänar i stor omfattning studenter, forskare, konstnärer och andra som behöver data inom olika områden, oavsett vetenskapsgren. Data kan också användas av andra än forskare. I det digitaliserade materialet finns också ett nedladdningsverktyg som man kan skapa datamängder som passar de egna ändamålen. Du kan använda data självständigt med hjälp av de verktyg som utvecklats av datakatalogen och Nationalbiblioteket. Du kan använda data med stöd av Nationalbibliotekets sakkunskap eller i samarbetsprojekt med Nationalbiblioteket.

Forskningssamarbete

Vi deltar i forskningsprojekt som främjar tillgängligheten och användbarheten av våra material och som förbättrar materialens kvalitet, till exempel med ny typ av innehållsinformation eller genom att använda applikationer som baseras på artificiell intelligens. 

Visningar av samlingarna för studerande

Personalen visar gärna bibliotekets samlingar och berättar om forskningsmöjligheterna för grupper av studerande från högskolor och andra läroanstalter. Nationalbiblioteket erbjuder utmärkt forskningsmaterial för examensarbeten. Vi ger också vägledning i informationssökning och i användning av elektroniskt material.

Tjänsten är avgiftsfri.

Boka ett tvåtimmarsbesök t.ex. för dina proseminariedeltagare genom att skicka ett meddelande till adressen nationalbiblioteket@helsinki.fi.