Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet genom projekt vars resultat integreras i bibliotekets grundfunktioner. Dessutom utvecklar biblioteket sin sakkunnighet och omvärld genom medverkan i projekt med extern finansiering.

Nationalbiblioteket arbetar för närvarande med många projekt. Vi bifogar en beskrivning av de väsentligaste projekten jämte deras målsättning och slutresultat.

Books of the Medieval Parish Church

Books of the Medieval Parish Church (BOMPAC) är ett ERC Starting Grant-projekt som leds av Jaakko Tahkokallio och tar plats in Nationalbiblioteket. Projektet forskar i medeltida församlingars skriftliga material utgående ifrån pergamentfragment från Nationalbiblioteket samt Riksarkivet i Stockholm. Projektet publicerar artiklar och forskningsdata i enlighet med principerna om öppen vetenskap.

Digitalt öppet minne (DAM)

Syftet med projektet Digitalt öppet minne (DAM) är att förbättra möjligheterna till att utnyttja stora mängder digitalt material. I projektet kombineras digitalt material, dess användare och samarbetspartner samt förbättras tillgången till material genom att kombinera och klassificera information samt underlätta fortsatt bruk av information.

Jean Sibelius Works (JSW)

Den kompletta kritiska editionen av Jean Sibelius verk (JSW) är ett unikt internationellt publikationsprojekt i Finland. Projektet som inleddes 1996 publicerar Sibelius livsverk i sin helhet i editioner som baserar sig på grundliga studier av källor. JSW erbjuder både information till forskare och en grund för presentationer av Sibelius verk. Publikationsserien kommer att omfatta 60 volymer när den är klar.

NewsEye: A Digital Investigator for Historical Newspapers

Forskningsprojektet NewsEye överskrider vetenskapsområdens gränser genom att främja skapandet av nya koncept, metoder och verktyg för digital humaniora och förbättra tillgången till historiskt material för en mångsidig användargrupp. Projektet kombinerar humanistiska vetenskapernas, datavetenskapens och bibliotekfältets kompetens och producerar nya metodologiska färdigheter för bland annat textigenkänning av historiska texter, isolering av artiklar och identifiering av namn. Projektet finansieras av Europeiska Unionens Union Horizon 2020-program.

Tutkain 2020-2022

Projektet Tutkain gör de årgångar av digitaliserade finländska tidningar och tidskrifter utgivna 1930–2018 som hör till Nationalbibliotekets samlingar tillgängliga för forskning. Med forskning avses vetenskapliga och konstnärliga icke-kommersiella forskningsprojekt, examensarbeten, undersökningar eller slutarbeten som utförs av studerande, forskare eller undervisnings- och forskningspersonal.

 

Indextermer