Hoppa till huvudinnehåll

Pirjo Kukkonens fond

Professor Pirjo Kukkonens namngivna fond har grundats i anslutning till Nationalbibliotekets fond för kulturarv. Pirjo Kukkonens fond har som mål att bevara, samla och utöka vårt kulturarv med fokus på den centrala roll översättning som företeelse har haft och har i traderingen av kunskap och kulturarv via en översättningstrafik mellan olika språk, länder och kulturer. I form av det digitaliserade projektet Översättningsbiblioteket – Käännösten kirjastoThe Library of Translations i anslutning till Nationalbibliotekets nationella digitala bibliotek via gränssnittet digi.kansalliskirjasto.fi och Nationalbibliotekets fond för kulturarv samlas översättningar på en digital plattform.

Översättningsbiblioteket är en digital resurs bestående av original och översättningar som parallelltexter. I dess pilotfas omfattar Översättningsbiblioteket den översättningstrafik som skett och sker mellan våra nationalspråk finska och svenska inom både genrerna facklitteratur och skönlitteratur, fas två gäller översättningar från våra nationalspråk till nordiska språk och vice versa, följande faser omfattar översättningar från andra språk: grekiska, latin, tyska, franska, ryska, engelska etc.

Professor Kukkonen har en lång karriär inom språk-, litteratur- och översättningsforskning. Hon är den första utnämnda professorn i svensk översättning vid Helsingfors universitet, Finskugriska och nordiska avdelningen vid humanistiska fakulteten. Hon är språk-, litteratur- och översättningsforskare samt semiotiker (hur betydelse skapas) med fokus på forskning i översättning mellan våra nationalspråk finska och svenska samt i nordisk översättning. Som semiotiker rör hon sig i teckenriket, bland tecken, teckensystem och språkspel av olika slag, kring problematiken hur betydelse blir till och hur olika världar översätts.

En ledande tanke i hennes humanistiska forskning är humanismens och bildningens idé, om hur kunskap skapas och traderas. Pirjo Kukkonens fond är ett sätt att bevara och utöka vårt kulturarv såsom den förvaltas av Nationalbiblioteket, ett för henne viktigt lärdomens och vetenskapens rum, genius loci, allt sedan hennes första studieår. Det digitala översättningsbibliotekets syfte är att synliggöra original och översättningar och därmed också skapa en helhetsbild av hur original och översättningar samlade lättillgängligt på ett ställe visar den centrala roll som de haft i vår kultur-, språk-, litteratur- och översättningshistoria.