Hoppa till huvudinnehåll

Utställningen Människan och naturen öppnar upp perspektiv på finländarnas förhållande till naturen

Ihminen ja luonto -näyttelyn tunnuskuva.

Ihminen ja luonto -näyttelyn tunnuskuva, jossa kaksi hyljettä.

Datum publicerat

Man ansåg förr att naturfenomen orsakas av gudar och magiska krafter. Den första någorlunda vetenskapliga världsförklaringen uppstod genom antikens elementlära.

Nationalbiblioteks utställning  skildrar förhållandet mellan människa och natur samt hur uppfattningen om naturen utvecklas ur fyra perspektiv; de klassiska elementen land, vatten, luft och eld. I utställningen granskar experter inom olika naturvetenskaper forskning och sinnebilder i anknytning till dessa element med hjälp av Nationalbibliotekets samlingar och några inlånade objekt från kultur- och vetenskapsinstitut.

Nationalbiblioteks skatter – såväl böcker, tidskrifter som mindre tryckalster – visas främst ur Nationalsamlingen, eftersom fokus i utställningen ligger på den finska naturen. Utställningen erbjuder också smakprov från en manuskriptsamling, Nationella ljudinspelningsarkivet och den europeiska forskningen sedan 1500-talet.

Utställningens pärlor från olika århundraden

Till utställningens pärlor hör Elias Til-Landz Förteckning över växter i Åbonejden från 1683. Den första upplagan av verket utkom redan 1673 och var den första publikationen om den finländska naturen. Elias Til-Landz var professor i medicin vid Åbo akademi.

Theon Alexandrinus verk In Claudii Ptolemaei magnam constructionem commentariorum libri 11, tryckt 1538, är ett av de äldsta på utställningen. Almagest av Klaudios Ptolemaios, som utkom omkring 150, var en grundläggande handbok i astronomi på sin tid och den dominerade världsbilden i ett och ett halvt årtusende. Den upplaga på grekiska som ligger framme trycktes i Basel 1538.

Jonas Hahns verk Ytterligare tilökning wid den förnyade Johan Månssons siö-märkes-bok eller des Uplifwade aska år 1748” är från 1751. I boken presenterar kaptenlöjtnant Jonas Hahn en ny version av kapten Johan Månssons bok om sjöfart från 1644.

Framme ligger också det berömda meteorologiska verket Atmospheric circulation systems (Erik Palmén & Chester W. Newton) från 1969. Erik Palmén är kanske den mest kända finländska meteorologiforskaren. Hans och Chester W. Newtons verk används fortsättningsvis som lärobok i branschen runtom i världen.

 

 

Arbetsgrupp för utställningen

Initiativtagare till utställningen: professor, överbibliotekarie Cecilia af Forselles

Ordförande: professor Jouko Rikkinen (Helsingfors universitet).

Medlemmar: filosofie doktor Elise Garritzen (Helsingfors universitet), forskardoktor Heli Huhtamaa (Berns universitet), docent i astronomi Hannu Karttunen (Åbo universitet), filosofie doktor, teknologie doktor Johan Stén (Helsingfors universitet), filosofie doktor, docent Allan Tiitta (Helsingfors universitet) och professor emeritus Nils Erik Villstrand (Åbo Akademi).

Nationalbibliotekets samlingsexpert: Jaakko Tahkokallio

Utställningsarkitekt och utställningens visuella intryck: Maara Kinnermä

Konservator: Marleena Vihakara

Utställningskoordinator: Marjut Hjelt

Nationalbibliotekets kommunikation: Katri Nissilä, Marko Oja, Mia Mansare, Tiina Lehmikoski-Pessa, Teemu Kokkonen

Videor: Unigrafia

Förfrågningar: kk-viestinta@helsinki.fi

Pressmeddelande
Off

Ändringar i Norra salens tjänster och att reservera mikrofilmer

pohjoissali ja mikrofilmien lukulaitteita
Datum publicerat

Norra salens tjänster från och med 1.9.2021

Norra salen är Nationalbibliotekets läsesal där man kan läsa mikrofilmer med en mikrofilmsläsare och använda digitaliserat material vid dataterminalerna för friexemplar.

Rådgivning kan fås i Norra salen från och med den 1 september 2021 från måndag till fredag:

  • kl. 10–12 kallas en rådgivare från Rotunda på plats vid behov
  • kl. 13–15 finns en rådgivare på plats i Norra salen

Om du inte har använt mikrofilmsläsare tidigare rekommenderar vi dig att komma på det första besöket mellan klockan 13 och 15.

Norra salen är öppen enligt bibliotekets öppettider från 9–18 och utanför rådgivningstid kan salen användas på egen hand.

På grund av coronavirussituationen används endast en del av kundplatserna. Läs mer om höstens tjänster och skyddsåtgärder.

Det är möjligt att reservera mikrofilmsläsare i Norra salen eller via e-post: nationalbiblioteket@helsinki.fi

Reservering av mikrofilmer flyttades till söktjänsten

Mikrofilmer från magasinet kan nu beställas direkt med vår söktjänst kansalliskirjasto.finna.fi. För att reservera behöver du ett nationalbibliotekskort och en PIN-kod.

Vi levererar upp till 32 mikrofilmrullar till salen åt gången

Utlånade mikrofilmer syns i fortsättningen även i låneuppgifterna. Filmerna kan förnyas själv. Kom också ihåg att returnera de filmer du inte längre behöver.

Reservering via söktjänsten gäller för nästan alla mikrofilmer från magasinet. Om det önskade mikrofilmmaterialet inte kan reserveras via söktjänsten beställs filmerna antingen på e-formulär eller i biblioteket med beställningssedlar.

Det material som redan finns i Norra salen kan fortfarande användas utan reservationer.

 

För mer information om Norra salens tjänster och hur man reserverar mikrofilmer, kontakta: nationalbiblioteket@helsinki.fi

Pressmeddelande
Off