Hyppää pääsisältöön

Digitaalinen avoin muisti (DAM)

Tavoite ja tehtävät

Digitaalinen avoin muisti (DAM) -hankkeen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia hyödyntää laajoja digitaalisia aineistoja. Hankkeessa yhdistetään digitaaliset aineistot, niiden käyttäjät ja yhteistyötahot sekä parannetaan aineistojen käyttömahdollisuuksia tiedon yhdistelyllä, luokittelulla ja jatkokäytön helpottamisella.

Kansalliskirjaston näkökulma on DAM-hankkeessa tutkijoissa ja heidän tarpeissaan käyttää avoimia aineistoja. Hankkeessa tuotetaan selvitys Louhoksen (Library Lab) eli digitaalisten aineistojen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisön luomisesta. Selvityksen pohjalta valitaan toteutuksen taso ja toimenpiteet hankkeeseen. Hankkeeseen valitaan myös kirjastoaineistolähteitä hyödyntävä pilottikäyttäjäryhmä, jonka tiedon käyttötapoja ja -tarpeita selvitetään. Tavoitteena on käyttäjälähtöinen tieto ja ymmärrys siitä, millaista tietoa käyttäjät tarvitsevat. Näin luodaan malli käyttäjäryhmien analysoinnille, vuorovaikutukselle ja yhteistyön kehittämiselle sekä laajennetaan käyttäjien tarpeisiin liittyvää osaamista.

Vaikutukset

Hankkeen tuloksista hyötyvät muistiorganisaatiot, yritykset, tutkijat, opettajat ja opiskelijat. Library lab -mallin avulla voidaan ideoida, arvioida ja kehittää käyttäjien palveluista ja toiminnoista sekä digitaalisista aineistovarannoista yhtenäisempää toimivaa kokonaisuutta.

Asettaja

Kansalliskirjasto

Toimikausi

-

Projektin tila

In progress

Rahoittaja/-t

Euroopan unioni, Euroopan Aluekehitysrahasto
Tutkimus- ja kehitystyötä on rahoitettu Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 -ohjelmasta.
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikkelin kaupunki
Mikkelin yliopistokeskus
Kansalliskirjasto

Yhteistyötaho/-t

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
Digitalia
Helsingin yliopisto
Memory Campus Mikkeli
Building Library Labs