Hyppää pääsisältöön

Missä mennään -katsaus 3/2021

Sisällysluettelo

15.6.2021

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot Finnan, Finton, Kohan, Melindan ja Yhteentoimivuuden palveluiden kuulumisista.

Alla olevan sisällysluettelon linkeistä klikkaamalla voit hypätä suoraan haluamasi palvelun tietojen kohdalle.

Huom! Toivoisimme palautetta Missä mennään -katsauksesta. Voit kertoa mielipiteesi tällä lomakkeella. Kaikki kommentit ovat tervetulleita!

Tulevia tapahtumia

Finna

Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille.

Ajankohtaista

Kehitystyön kuulumisia

 • 3D-aineistoille tuki kesäkuussa. Tietuesivulle avautuva katseluohjelma mahdollistaa 3D-mallien käytön.
 • Saavutettavuusparannuksia lainat ja varaukset -taulukkoon
 • Verkkomaksukoodien käsittelyssä esiintyneet ongelmat korjattu
 • Ontologiasuosittelijan hakuehdotusten rakennetta parannettu.

Ryhmien kokoukset

 • Finnan konsortioryhmä kokoontui 7.5. Käsiteltäviä aiheita olivat mm. Finna Tutkijasali, yleisten kirjastojen digimediahanke ja kestävä kehitys.
 • Seuraavan kerran konsortioryhmä kokoontuu 1.10. Tutustu ryhmän vuosikelloon.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Saksan kansalliskirjaston Dialog mit Bibliotheken -lehdessä on julkaistu artikkeli, joka kertoo joulukuussa 2020 järjestetystä Annif-työpajasta.
  • Saksan kansalliskirjasto on valinnut Annifin osaksi uutta automaattisen kuvailun mahdollistavaa järjestelmää, myös muissa saksankielisissä kirjastoissa on kiinnostusta Annifin käyttöön.
 • Lapin yliopiston julkaisuarkisto Lauda otti käyttöön Finto AI -integraation kesäkuun alkupuolella, tämän myötä julkaisuarkistoon tallentaessaan voi saada automaattisia asiasanaehdotuksia.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta on julkaistu uusi versio 2.11. Uusi versio pitää sisällään pieniä uudistuksia ja korjauksia. Lue lisää asiakaswikistä.
 • Uusia käsitteitä ja muutoksia olemassaoleviin käsitteisiin voi jatkossa ehdottaa suoraan finto.fi:stä. Uusia käsitteitä voi ehdottaa sanaston etusivun alareunasta löytyvästä linkistä avautuvalla ehdotuslomakkeella. Muutoksia voi ehdottaa suoraan käsitesivulta avautuvalla lomakkeella. 
  • Uudet ehdotuslomakkeet ovat alkuun käytössä YSOlle ja YSO-paikoille. 
  • Ehdotus.finto.fi -sivuston päivitys lakkautetaan lomakkeiden siirtyessä finto.fi:hin. Ehdotusten GihHubista löytyvä keskustelualusta, sekä ehdotettujen käsitteiden YSE-sanasto säilyvät käytössä normaaliin tapaan. 
  • Ehdotusjärjestelmäkokonaisuudesta, ja käsite-ehdotusten käsittelyprosessista voit lukea lisää asiakaswikistä.
 • Annifin versio 0.52 on julkaistu.
  • Uudessa versiossa Annifiin lisättiin uusi leksikaalinen MLLM-algoritmi (Maui-like Lexical Matching),  joka korvasi Mauin mm. Finto AI:ssa.
  • Lisäksi versiossa 0.52 on monia pieniä parannuksia ja päivityksiä.
  • Uuden version myötä tuli mahdolliseksi myös säätää lyhyimmän algoritmien huomioiman sanan pituutta sekä neuroverkko-ensemblen oppimista.
  • Myös Annifin ja Finto AI:n käyttämät koneopppimismallit uudelleenkoulutettiin suuremmalla ja tuoreemmalla aineistolla. Samalla ne päivitettiin käyttämään YSO:n uusinta versiota (2021.3.Epikuros). 
  • Annifin versio 0.53 on jo työn alla ja julkaistaneen piakkoin. Tässä päivityksessä mukana on myös uusia tausta-algoritmeja: YAKE ja SVC.
 • Annifin käyttöä on testattu luokituksilla - YKL:llä, Themalla ja DDC:llä. Testauksessa tehdään yhteistyötä Kirjavälitys Oy:n sekä DDC:n osalta Ruotsin kansalliskirjaston ja Linné-yliopiston kanssa.
 • Finto AI:n käyttämä verkkolomake on uudistettu. Uudistuksen myötä lomakkeella on mahdollista kopioida ehdotettu asiasana, sen URI tai Melinda-tietue leikepöydälle nappia painamalla.
 • Kansalliskirjasto on vuoden 2021 aikana siirtymässä uuteen OpenShift-pohjaiseen konttijärjestelmään, joka korvaa nykyisen pienimuotoisemman konttijärjestelmän. Finto AI on ensimmäisiä konttisovelluksia, joita on koemielessä viety uuden OpenShift-järjestelmän testiympäristöön.

Sanastotyön kuulumiset

 • Informaatio- ja dokumentointialan ISO 5127 -standardin suomennostyö on käynnistynyt. Standardi koostuu kattavasta aihealueen käsitteistöstä, joka on tarkoitus saattaa käännöstyön yhteydessä koneluettavaan muotoon, ja julkaista finto.fi:ssä. Työn valmistumisen tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Finto-palvelu tiedottaa työn etenemisestä.
 • Paikkatietopalveluprojektin tämän vuoden suunnitelman mukaisesti on varmistettu, että YSO-paikoissa on kattavasti kaikki nykyiset valtiot ja pääkaupungit. Puuttuneet paikat on täydennetty kevään aikana YSO-paikkoihin.
 • Sisällönkuvailun käyttöön tarkoitettu aikaontologia on tulossa kokeilukäyttöön. Ensi alkuun tämä sisältää ISO 8601 -standardin mukaiset kuvaukset vuosikymmenille.
 • FinMeSH, YKL ja KAUNO on päivitetty uusimpiin versioihinsa

Ryhmien kokoukset

 • Finton uuden ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 3.6. Kokouksessa käytiin läpi mm. ryhmän säännöt ja kokouskäytännöt, sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Vuoden toinen varsinainen YSO-kokous pidettiin 11.5. Kokouksessa käsiteltiin yhteensä 132 uutta käsite- ja muutosehdotusta. YSOon hyväksyttiin 72 uutta käsitettä. Lisäksi on käsitelty ongelmallisia käsitteitä. 
 • Seuraavat YSO- ja ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kokoukset pidetään syyskuussa.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja

 • Voit lähettää Fintoa koskevat kysymykset, kommentit ja palautteen osoitteeseen finto-posti ( at ) helsinki.fi.
 • Finton asiakaswiki
 • Finto Twitterissä: @Fintopalvelu

Koha

Koha on avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä, joka on käytössä mm. Kansalliskirjastossa ja 15 muussa korkeakoulu- ja erikoiskirjastossa.

Teknisen kehitystyön kuulumisia

 • Koha päivitettiin versioon 21.05 maanantaina 7.6.2021 (pilottikirjasto 31.5.).
 • Käyttöliittymän suomennosta on käyty läpi tieteellisten ja yleisten kirjastojen talkoovoimin.
 • Lisäksi indeksointeja on täydennetty, samoin yhdessä yleisten Koha-kirjastojen kanssa.

Ryhmien kokoukset

 • Kohaa käyttävillä korkeakoulu- ja erikoiskirjastoilla on yhteenliittymä, jolla on yleiskokous, ohjausryhmä, asiantuntijaryhmä ja pääkäyttäjäryhmä.
 • Kansalliskirjasto ei ole yhteenliittymän jäsen, mutta osallistuu ryhmien toimintaan palveluntarjoajana ja yhtenä Kohan käyttäjänä.
 • Ryhmien esityslistat ja kokousmuistiot.

Lisätietoja

Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista

 • Kesälomakauden aikana Melinda-väen tavoittaa parhaiten sähköpostilla melinda-posti(at)helsinki.fi.
 • Yleiset kirjastot:
  • Koha-Suomeen kuuluvat kirjastot liittyivät mukaan Melindaan huhtikuussa. Katso lisätietoa ja kokemuksia.
  • Lahden kaupunginkirjasto - Lastu-kirjastot aloittivat Melinda-kuvailuyhteistyön myös huhtikuussa.
  • Lappeenrannan kaupunginkirjaston - Heili-kirjastojen käyttöönotto on loppusuoralla. Käyttöönottokoulutukset ja kuvailun aloitus vielä kesäkuun aikana.  
  • Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Lisätietoa on wikissä.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Melinda-palvelu pyrkii toimimaan mahdollisimman normaalisti koronan aiheuttamasta tilanteesta huolimatta. Tuotannon turvaamisen ohella myös teknisiä kehitystöitä viedään eteenpäin suunnitelmien mukaan. Kehitystöissä on priorisoitu muun muassa integraatioihin ja käyttöönottoihin sekä erätuontijärjestelmän kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Viimeisimmät ohjeet

 • Melindan toimintaohje on Melindassa työskentelyn perusohje. Löydät ohjeen Melinda-wikistä

Ryhmien kokoukset

 • Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä (ent. Tiedonhallinnan ohjausryhmä) kokoontuu 11.6.2021. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.
 • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä Kumea kokoontuu 16.6.2021. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.
 • Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa kokoontui 17.6.2021. Tutustu kokouspöytäkirjoihin
 • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä Sisku kokoontui 20.5.2021. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.
 • Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä jatkaa työskentelyään kuvailuasioihin liittyvien kysymysten parissa. Tutustu kokouspöytäkirjoihin.

Henkilöstöuutisia

 • Markus Koskimies aloitti Melindassa tietojärjestelmäasiantuntijana toukokuussa.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Pidämme syksyllä etäyhteydellä kaksi Melindan talonmiehen ajankohtaistuokiota: 30.9.2021 sekä 9.12.2021. Lisäksi on yksi Extra-tuokio 11.11.2021. Extra-tuokiot toimivat erityisesti tiettyihin aihepiireihin keskittyvinä täydennyskoulutuksina. 
 • Lisätietoa koulutuksista sekä tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja

Yhteentoimivuuden palvelut

Kansalliskirjasto paketoi metatietoon liittyviä palveluitaan asiakaslähtöisemmin uuden Metatietopalvelukokonaisuuden alle. Kokonaisuudessa on viisi palvelua: Kuvailusääntöpalvelu, Toimijakuvailupalvelu, Kuvailusanasto- ja ontologiapalvelu, Tunnistepalvelu ja Formaattipalvelu. Järjestelyn tavoitteena on selkeyttää palvelutarjontaa sekä avata sitä myös kirjastosektorin ulkopuolelle.

Tunnistepalvelu

 • Tunnistepalvelu järjestää työpajan tunnisteistä ensi syksyn Kirjastoverkkopäivillä. Työpajassa tarkastellaan tunnisteita ja niihin liittyviä palveluita nyt ja tulevaisuudessa laajalla perspektiivillä.

Lisätietoja

 • Kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, marja-liisa.seppala ( at ) helsinki.fi
 • Tietojärjestelmäpäällikkö Matias Frosterus, matias.frosterus (at) helsinki.fi